Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika o uravnoteženosti energijskih središč - čaker

Vprašalnik izpolnite tako, da označite s številko od 1 do 10 intenzivnost oz. pomembnost te trditve, pri čemer je 1 najmanjša in 10 največja vrednost. Vprašalnik je zasnovan tako, da nekatera vprašanja ponujajo dve popolnoma nasprotujoči si trditvi. Naj vas to ne zmoti. Obe opisujeta stanje neravnovesja določenega energijskega centra - čakre.

S pošiljanjem podatkov soglašate z obdelavo osebnih podatkov in ste seznanjeni s specifičnimi nameni uporabe in z vašimi pravicami.