Lunina čakra v energijski astrologiji

Fotografije: google.com, Sirius 3.0 software

All you need is love. (Lennon, McCartney)

Sprejemanje in dajanje ljubezni. Brezpogojna ljubezen. Harmonija, čustvena bližina, intimnost. Sočutje.

Energija Lune, srčna čakra, predstavlja težišče in središče našega energijskega Bitja. Je središče naše čustvene energije, ki nam omogoča, da se čustveno povezujemo z drugimi.

Preko Lunine čakre se izmenjuje in povezuje energija spodnjih treh telesnih čaker, ki predstavljajo fizično telo, z zgornjimi tremi mentalnimi čakrami, ki predstavljajo um, intuicijo in spiritualnost.

Srčna čakra predstavlja največje bioenergijsko polje v telesu in ima  vitalno vlogo v procesu  izmenjave in uravnoteženja energije vseh čaker. Lunina čakra deluje kot prevodnik energije, kjer se izmenjujejo in harmonizirajo energije med čakrami, zato je ključnega pomena za uravnoteženje energijskega telesa.

Če srčna čakra ni odprta in normalno pretočna, naša vitalna energija ne more neovirano krožiti. Zastoj v energijskem pretoku pa pomeni, da imamo na eni strani blokado ali primanjkljaj energije, v drugi čakri pa presežek in zato pretirano napetost.

Vsak energijski center je povezan z določenimi deli telesa in telesnimi funkcijami, prav tako se vsak povezuje z določeno žlezo  z notranjim izločanjem. Lunina čakra se nahaja v bližini timusa, to je žleza, ki vzdržuje naš imunski sistem,  zato se naše čustvovanje (Luna) neposredno in močno odraža na odpornosti organizma. Če smo čustveno prizadeti ali gojimo intenzivna negativna čustva do drugih, se obrambne sposobnosti organizma zmanjšajo. Znano je, da ljudje zaradi »zlomljenega srca« lahko resno zbolijo.

Astrološki pogled

Srčno čakro v energijski astrologiji povezujemo z Luno, z znamenjem Raka in s 4. hišo, ki opisujejo intimo, čustvovanje in ljubezen. Je čustveni filter, preko katerega dojemamo svet  kot prijeten, varen in vreden zaupanja ali težak, nevaren in grozeč.

V astrološkem smislu Lunin energijski center opisuje celotna serija 4:

  • Položaj Lune v horoskopu (znamenje, hiša, dispozitor, aspekti).
  • Četrta hiša: znamenje, planeti v 4. hiši, vladar 4. hiše in njegov dispozitor,
  • Planeti v znamenju Raka in njihovi aspekti.


V astrologiji Luna predstavlja obdobje od rojstva do 4. leta starosti, ko smo najbolj ranljivi in nebogljeni in smo povsem odvisni od drugih. Luna v horoskopu kaže, v kolikšni meri so bile naše čustvene potrebe v zgodnjem otroštvu zadovoljene, kako smo doživljali odnos z mamo in v družini (primarni in širši). Od tega je odvisno, v kolikšni meri lahko v poznejšem obdobju zaupamo drugim.

Luna predstavlja naše instinktivne čustvene odzive, ti pa so pogojeni z našimi preteklimi izkušnjami, prijetnimi ali neprijetnimi.

V karmičnem smislu je Luna Duša, ki ohranja spomin na izkušnje iz preteklih inkarnacij, prijetne in tudi travmatične. S tem je povezano vse naše  čustveno doživljanje in tudi, kako se na dražljaje iz okolja instinktivno odzivamo.

Lunina spiritualna lekcija  predstavlja soočanje z negativnimi čustvenimi izkušnjami in izzivi.

Uravnoteženo delovanje in neravnovesje Lunine čakre

Bistvo zdravega uravnoteženega delovanja srčne čakre je sposobnost, da se čustveno povezujemo z drugimi in da dajemo in sprejemamo ljubezen, brezpogojno in brez pričakovanja povračila. Iskreno čutimo sočutje, smo bolj strpni in zaupljivi, v sebi občutimo popoln mir. S popolnoma harmonizirano Lunino čakro znamo prisluhniti drugim in jih razumemo.

Pri tem ne moraliziramo ali delimo nasvetov, kako bi morali ravnati. Tudi ne dovolimo, da bi nas problemi drugih povsem preplavili in bi se pretirano ukvarjali z njimi. S tem mislim na stanje, ko nas povsem potegne v njihove zadeve in se z njimi ukvarjamo na račun lastnega življenja. Prav tako drugim ne vsiljujemo pomoči in namesto njih ne rešujemo njihovih težav, se pa na prošnjo za pomoč seveda odzovemo – kolikor je v naši moči.

Enako pomembno je, da znamo sprejemati in poiskati (oz. prositi za) pomoč, kadar nam je ta potrebna. Takrat delujemo iz zadnjega dela srčne čakre, ki se nahaja v hrbtnem delu, med lopaticama. Da bi energija neovirano krožila, je treba vzpostaviti pretočnost v obeh delih čakre: prednjem, ki se nahaja v predelu srca in iz katerega dajemo (yang) in zadnjem, ki se nahaja med lopaticama in s katerim sprejemamo (yin energija).

Predpogoj pa je, da razvijemo ljubezen, nežnost in sočutje najprej do sebe, šele potem jo lahko v enaki meri dajemo drugim.  

Z uravnoteženo Lunino čakro smo sposobni sprejemati samega sebe z vsemi pomanjkljivostmi, brez zavračanja in brez kritike, ker je to pač del nas.

Ljubezni ne pogojujemo z določenimi ravnanji oz. izpolnjevanjem določenih pogojev. Enostavno se sprejemamo in se zaradi tega počutimo dobro v svoji koži. Tega ne počnemo niti v odnosu do drugih, brez bojazni, da bi nas zaradi tega morda zavrnili.

Ne bojimo se pokazati občutljivosti in ranljivosti in ne bojimo se, da bi nas drugi prizadeli. Na ta način pomagamo tudi drugim, da se bolj odprejo v odnosu do nas, to novo vzpostavljeno zaupanje pa je temelj, na katerem lahko gradimo pristne medčloveške odnose.

Zaprta Lunina čakra

Zaprta Lunina čakra je povezana z neprijetnimi čustvi in čustvenimi ranami, ki so nastale že v zgodnjem otroštvu ali pozneje, v vseh vrstah odnosov, bodisi zaradi čustvenih izgub, s katerimi se nismo zmogli soočiti ali zavrnitev, ki so pustile globoke rane in jih nismo predelali. Kritika in nesprejetost v okolju (domačem ali širšem socialnem okolju), čustvena hladnost, pretirana strogost, izguba bližnjega in podobno vodijo v zapiranje Lunine čakre.

Z zaprto Lunino čakro oseba čuti notranjo praznino in nezadovoljstvo, kot da ji vedno nekaj manjka, lastne občutke nepopolnosti pa projicira na druge.

Z zaprto Lunino čakro je oseba čustveno hladna, brez sočutja in empatije do sebe in do drugih. Namesto iz srčnega centra se povezuje z drugimi iz nižjih centrov, ki so močneje razviti. Preko Sončeve čakre »zgradi« blokado do srčnega centra in se s tem ščiti pred čustveno bolečino in prizadetostjo. 

Pomanjkanje ljubezni in strah pred zavrnitvijo kompenzira iz Sončevega centra, ki je središče osebnostne moči, volje in samozavesti, tako da proti drugim deluje zviška in arogantno.  

Ljubezenski odnosi se odvijajo na nivoju Venerine čakre (dvorjenje in zapeljevanje, zaljubljenost, seksualnost) brez stika s srčnim centrom, zato ni pogojev, ki bi omogočali, da bi se razvila globoka ljubezenska čustva, čustvena bližina, prava intimnost in zaupanje med partnerjema.  

Nezaupanje do drugih (problem izražen med serijo 4 in 12) vodi v čustveno distanciranje, hladnost in izoliranost. Zaradi nezaupanja se oseba boji pokazati čustva, zato deluje narejeno in izumetničeno ali pa se povsem umakne v osamo. Pretirano čustvenost in nežnost doživlja kot šibkost (pri sebi in pri drugih).

Preveč odprta Lunina čakra

Žrtvovanje za druge, vsiljevanje svoje volje, nadzor pod krinko ljubezni in skrbi.

Če je Lunina čakra preveč odprta, se razdajamo za druge, da bi si s tem pridobili njihovo naklonjenost. Ko od njih ni pričakovanega odziva, predvsem izkazovanja naklonjenosti in hvaležnosti, se počutimo prazno, zavrženo in neizpolnjeno. Oseba s preveč odprto (neuravnoteženo) srčno čakro svoje življenje živi skozi druge, se vmešava v njihova življenja, jim vsiljuje svoje mnenje in nasvete, vsiljivo ponuja pomoč itd….. Pogosto se to razgali ob sindromu »izpraznjenega gnezda«, ko starši ne prepoznajo, da so svoje življenje povsem podredili potrebam svojih otrok in z nezdravo pretirano skrbjo nadaljujejo tudi še potem, ko so »otroci« že zdavnaj samostojni in želijo živeti svoje življenje.

To vrsto neravnovesja pogosto razvijejo osebe, pri katerih je temelj, na katerega se opira Lunin energijski center, šibek. Temelj, ki ga predstavlja Sončeva čakra - to pa je samozavest, volja in občutek notranje moči.

Pri otrocih, katerim starši posvečajo veliko pozornosti, ne spodbujajo pa njihove samostojnosti in samozavesti, jih »dušijo« s pretirano pozornostjo, se lahko to neravnovesje pokaže na telesni ravni skozi težave z dihanjem, saj ne morejo vdihniti s polnimi pljuči (plitvo dihanje), kar lahko v skrajni obliki vodi tudi v astmo.

Pomen uravnoteženosti Lunine čakre

Lunina čakra je središče našega energijskega telesa, saj spaja in je posrednik med vsemi drugimi čakrami, zato je Lunina čakra portal za harmoniziranje vseh drugih planetov. Normalna odprtost in pretočnost Lunine čakre omogočata, da vzpostavimo in vzdržujemo ravnovesje med telesom in umom, med spodnjimi tremi telesnimi čakrami in zgornjimi subtilnimi mentalnimi čakrami. Preko Luninega energijskega centra se povezujemo in gradimo odnose z drugimi. Zato je za našo energijsko (čustveno, mentalno in fizično) stabilnost ključno, da se naučimo odpuščanja, empatije, tolerantnosti in nežnosti. Da se povežemo sami s seboj in razvijamo nežnost in bližino s svojimi občutki in do samega sebe. Kot je zapisal Aleksandar Imširagić, se z odstranjevanjem "čustvenega ščita"  namesto čustvenih zidov postopoma pletejo čustvene niti do lastnega Bitja in do drugih ljudi.

Objem.

Dubravka

Prihodnjič:  Odpiranje Lunine čakre

  • Deli s prijatelji:

Preberite tudi

Preberite več o astroterapiji in astrohealing-u v naših prispevkih.

Mlaj v Tehtnici

Oktobrski mlaj v znamenju Tehtnice in v opoziciji z Uranom prinaša izzive, nepričakovane spremembe in preobrate, ki nas bodo dodobra pretresli. Zarad...

Preberite več