Človek je energijsko bitje

Vsak problem, ki ga občutimo, je posledica porušenega ravnovesja v nas samih. Negativne misli in čustva, kot so žalost, jeza, strah,sram, krivda, zavist, ljubosumnost, občutek nemoči, nizka samopodoba in podobno, sprožajo v nas neprimerne odzive na zunanje okoliščine. Tako lahko odreagiramo pretirano čustveno ali povsem hladno, arogantno in agresivno. Lahko se povsem umaknemo in se ne znamo postaviti zase, drugič spet se pretirano in nerazumno izpostavljamo tveganju in kljubujemo brez pravega razloga. Do sebe in drugih smo pretirano kritični, perfekcionizem nas duši, nikoli nismo res zadovoljni z doseženim. Težko prepoznamo ali se soočimo z realnostjo in živimo v iluzijah, ali pa življenje dojemamo kot težko in depresivno. Počutimo se ogroženo ali smo povsem apatični. Zato pogosto podležemo predsodkom in smo netolerantni do ljudi, ki mislijo drugače, v najbolj skrajni obliki se to izraža kot fanatizem.

V astrologiji so negativna čustvena stanja opisana z medsebojnimi vplivi različnih planetov v osebnem horoskopu, ki je v bistvu energijski zemljevid osebe.

V energijski astrologiji energijsko anatomijo opisuje 7 telesnih čaker, ki so razporejene vzdolž hrbtenice, glavnega telesnega meridiana, in 3 izventelesne čakre vnašem eteričnem telesu. Njihova naloga je, da zagotavljajo dovajanje energije za nemoteno delovanje vitalnih funkcij in telesnih organov, s katerimi so povezani in nemoten pretok energije po telesu.

Energijska astrologija človeka obravnava celostno, kot duhovno, čustveno, mentalno in telesno bitje, ki živi povezan z drugimi v socialni mreži – torej tudi kot socialno bitje. Če se na kateremkoli področju življenja soočamo s težavami, ki jih ne zmoremo obvladovati, to kaže na energijsko neravnovesje v nas samih.